Thay pin không chính hãng, khách hàng tự làm bỏng mặt khi điện thoại phát nổ

Một chiếc điện thoại đã phát nổ khi một khách hàng tìm cách thay pin tại cửa hàng chuyên sửa chữa điện thoại ở tỉnh Thiên Tân (miền Bắc Trung Quốc).