Thăm Nhà ký ức của những nhà thơ Việt

Là không gian quan trọng tại Ngày Thơ Việt Nam năm 2024, Nhà ký ức là nơi trưng bày các hiện vật đặc biệt của các nhà thơ tên tuổi qua nhiều thời kỳ của văn học Việt Nam do Bảo tàng Văn học Việt Nam cung cấp.