Tập trung nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc cho thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội, nhiều gói tín dụng đã được các cơ quan chức năng đề xuất.