Tảng đá 137 tấn tất cả mọi người có thể đẩy nhúc nhích

Tại Pháp có một tảng đá khổng lồ kỳ lạ nặng tới 137 tấn nhưng tất cả mọi người đều có thể đẩy nó nhúc nhích.