Tan hoang bãi biển Cửa Đại, Hội An

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, các túi địa kỹ thuật, công trình kè mềm, gia cố chống sạt lở bãi biển Cửa Đại (Hội An) đều đã bị sóng biển cuốn trôi.