Tàn dư bão Doksuri gây mưa lớn khiến 31.000 người ở Bắc Kinh phải sơ tán

Tàn dư của bão Doksuri đã gây ra mưa lớn tại Bắc Kinh (Trung Quốc) khiến hơn 31.000 người sơ tán, 4.000 công trường tạm dừng thi công, gần 20.000 tòa nhà phải kiểm tra thiệt hại.