Tạm dừng nhiều chuyến tàu qua khu vực miền Trung

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nước lũ đã làm ngập 200 m đường sắt từ km 617+600 đến 617+800 giữa ga Hà Thanh và ga Đông Hà (tỉnh Quảng Trị). Bởi vậy, nhiều chuyến tàu qua khu vực miền Trung phải tạm dừng hoạt động.