Tạm đình chỉ công tác cô giáo cho cả lớp tát học sinh tại Quảng Bình

Trần tình việc bắt cả lớp tát học sinh 231 cái vì nói tục, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy thừa nhận hành động này là sai, nguyên nhân do nóng giận và do áp lực thành tích.