Talkshow: Bạo lực súng đạn - Nỗi đau nước Mỹ

Bạo lực súng đạn như là vết dao sắc nhọn cứa vào lòng nước Mỹ. Bao năm qua, các nỗ lực kiểm soát súng đạn vẫn như "ném đá ao bèo". Đây là cũng chủ đề của chương trình Bình luận Quốc tế tuần này của báo Tin tức.