Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có báo cáo tai nạn giao thông trong tháng 1/2023. Theo đó, tai nạn giao thông cả nước giảm sâu trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.