Sớm cải cách tiền lương

Chiều 30/9/2023 tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc Phiên thứ nhất.