Số lượng học sinh vào lớp 6 ở Thanh Hóa tăng đột biến

Theo số liệu thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2023-2024, số lượng học sinh vào lớp 6 nhiều hơn số lượng học sinh lớp 9 ra trường là hơn 3.600 em. Sự chênh lệch quá lớn đang gây áp lực cho các nhà trường trong công tác tuyển sinh cũng như bố trí phòng học, giáo viên.