Siết chặt đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông vận tải các địa phương quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe.