Sẽ vận hành thị trường trái phiếu thứ cấp vào tháng 7

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ vận hành thị trường thứ cấp trái phiếu riêng lẻ trong tháng 7/2023, kỳ vọng sẽ góp phần khơi thông được dòng vốn của thị trường chứng khoán.