Sầu riêng ngon nhất thế giới đổ bộ chợ Việt Nam với giá 1 triệu đồng/kg

Sầu riêng Black Thorn (gai đen) giá hơn 1 triệu đồng/kg, tương đương 4 triệu đồng/quả trọng lượng 4 kg.