Sau ngày 15/8, bán xe không nộp lại biển số và đăng ký sẽ bị phạt

Thông tư 24 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 15/8/2023 quy định biển số ô tô, xe máy được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh.