Sập bẫy buôn người vi ham việc nhẹ lương cao

Sau những lời dụ dỗ, mời gọi hấp dẫn làm việc nhẹ, lương cao là những cái bẫy được giăng sẵn. Khi sập bẫy, nhiều lao động nhận ra mình chỉ là "con mồi" của đường dây lừa đảo, buôn người. Câu chuyện chân thực từ những lao động lỡ sa chân, trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo, buôn người, một lần nữa cảnh báo người dân cẩn trọng trước những lời dụ dỗ việc nhẹ thu nhập nghìn USD nơi đất khách quê người.