Sáng kiến đổi nhựa thải lấy gạo của dân làng Philippines

Một ngôi làng tại Philippines đang triển khai sáng kiến mới giúp giảm thiểu lượng nhựa thải ra môi trường.