Sai phạm tại Hợp tác xã Dịch vụ điện năng ở Thanh Hóa

Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo chính thức về những sai phạm sau quá trình Thanh tra trực tiếp về làm việc và kiểm tra tại Hợp tác xã dịch vụ điện năng Hoằng Hải (huyện Hoằng Hóa), tỉnh Thanh Hóa.