Podcast

Rục rịch đặt sớm tour Tết Nguyên đán 2024

Rục rịch đặt sớm tour Tết Nguyên đán 2024

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng hiện nay, nhiều người dân đã tham khảo, tư vấn và chốt sớm với những tour xa, tour đi nước ngoài để có giá hợp lý.

00:00 / 00:00
0:00