Rốn lũ Đại Lộc và Phố cổ Hội An ngập sâu trong nước

Do mưa lớn kéo dài trên diện rộng kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về nên khu vực sông Vu Gia, nhất là thành phố Hội An và vùng rốn lũ huyện Đại Lộc nhiều nơi đã bị ngập sâu trong nước. Các địa phương bị ảnh hưởng đã triển khai các phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ để giảm thiểu thiệt hại.