Rạp xiếc Đức tồn tại trong đại dịch COVID-19 nhờ... bán phân sư tử

Dịch bệnh COVID-19 đã khiến lượng khán giả tới các rạp xiếc sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, rạp xiếc Krone tại Đức đã vượt qua khó khăn này nhờ ý tưởng bán phân sư tử.