Rạp chiếu phim tự cung cấp năng lượng đầu tiên tại Pháp

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu dự kiến còn kéo dài, nhiều quốc gia châu Âu đang nỗ lực chuyển đổi sang các dạng năng lượng xanh và hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường. Tại Pont-Sainte-Marie, miền Tây nước Pháp, một rạp chiếu phim tự cung cấp năng lượng đầu tiên tại Pháp đã mở cửa đón khách.