Rác thải ùn ứ trong khu dân cư ở Cần Thơ

Vài ngày mới được thu gom một lần, lịch thu gom không cố định khiến rác thải sinh hoạt ngày càng chất đống ở một số khu dân cư trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.