Ra mắt tàu mẹ thông minh tự lái đầu tiên trên thế giới

Tàu Zhu Hai Yun của Trung Quốc được cho là tàu mẹ phục vụ mục đích nghiên cứu đầu tiên trên thế giới có khả năng tự hoa tiêu và tự lái.