Podcast

Ra mắt sách Báo Quân giải phóng miền nam Việt Nam

Ra mắt sách Báo Quân giải phóng miền nam Việt Nam

Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức buổi giao lưu giới thiệu cuốn sách Báo Quân giải phóng miền nam Việt Nam của Đại tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hồ Sơn Đài nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày ra đời của báo Quân giải phóng (1/11/1963 - 1/11/2023). Báo Quân giải phóng ra số đầu tiên vào 1/11/1963, ngẫu nhiên trùng với ngày giới tướng lĩnh Sài Gòn được Mỹ hậu thuẫn đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm.

00:00 / 00:00
0:00