Quyết tâm di dời dân khỏi chung cư nguy hiểm

Sau khi ban hành "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội", thành phố đã đặt mục tiêu hoàn thành di dân tại 6 chung cư cũ nguy hiểm cấp D vào quý I năm 2022 để phục vụ tiến độ đề án cải tạo, xây dựng lại. Tuy nhiên, cho đến nay cả việc di dân và lộ trình thực hiện Đề án đều đã bị chậm tiến độ.