Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm chống dịch COVID-19 từ 0 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4

Ở thời điểm Việt Nam đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị yêu cầu cả nước quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 từ 0 giờ ngày 28/3 - 15/4/2020.