Quyết liệt quản lý an ninh thông tin trên mạng xã hội

Với sức lan tỏa rộng và ngay lập tức, tính năng livestream trên mạng xã hội được nhiều người sử dụng như một cách để thể hiện mình. Thế nhưng điều đó đang bị một số cá nhân, tổ chức lợi dụng để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân, đồng thời lợi dụng để kinh doanh gian lận.