Quy định mới về rút tiền từ thẻ tín dụng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 18/2024/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó có các quy định mới liên quan đến việc rút tiền qua thẻ tín dụng.