Phục hồi thành công RNA của hổ đã tuyệt chủng

Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu của Đại học Stockholm, Thụy Điển, đã phục hồi được RNA - vật liệu di truyền có trong tất cả các tế bào sống có cấu trúc tương tự DNA - từ da và cơ khô của một con hổ Tasmania đã tuyệt chủng.