Phụ nữ da màu đầu tiên trở thành lãnh đạo chính đảng tại Canada

Kết quả cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Xanh của Canada công bố ngày 3/10 đã ghi danh người phụ nữ da màu đầu tiên trở thành lãnh đạo của một đảng tại đất nước này.