Phụ huynh chi tiền mua an tâm vào lớp 10 cho con

Chưa đến 60% học sinh lớp 9 tại Hà Nội được vào THPT công lập năm học 2023 - 2024, tỷ lệ thấp kỷ lục từ trước đến nay khiến nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 10 tại Hà Nội lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Chạy long đong tìm phương án dự phòng, thậm chí sẵn sàng chi tiền triệu giữ chỗ để mua sự yên tâm cho con.