Phong trào hiến máu cho nạn nhân động đất tại Maroc

Một tuần sau thảm họa động đất tại Maroc, phong trào hiến máu nhân đạo cho các nạn nhân đang được phát động trên toàn đất nước.