Phạt nặng 2 cửa hàng tăng giá khẩu trang tại Hà Nội

Phòng Cảnh sát kinh tế công an Hà Nội cùng Đội quản lý thị trường số 1 Hà Nội kiểm tra và phát hiện 2 cửa hàng tự nâng giá bán khẩu trang gấp nhiều lần so với ngày thường và đã lập biên bản xử phạt mỗi chủ tiệm 20 - 30 triệu đồng.