Phát hiện vùng khí hậu 'ưa thích' của virus SARS-CoV-2

Các nhà khoa học đã nghiên cứu mối liên hệ giữa các ca mắc COVID-19 với các điều kiện khí tượng bao gồm nhiệt độ và độ ẩm, để phát hiện vùng khí hâụ "ưa thích" của virus SARS-CoV-2.