Phát hiện loài lươn Amazon có thể phóng điện như trong phim viễn tưởng

Một loại lươn có khả năng phóng cú điện mạnh kỷ lục vừa được phát hiện tại lưu vực Amazon.