Phát hiện bộ xương 'rồng biển' 180 triệu năm dưới đáy hồ

Bộ xương của một con "rồng biển" Ichthyosaur dài 10 mét, với hộp sọ nặng khoảng 1 tấn, chính là hóa thạch từ thời kỷ Jura hoàn chỉnh và lớn nhất được tìm thấy tại Anh.