Phản bác luận điệu xuyên tạc về Luật Đất đai (sửa đổi)

Mới đây, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật đất đai (Sửa đổi) - một trong số các luật có tác động to lớn đến sự phát triển của đất nước. Đây là bộ luật lập “kỷ lục” về lập pháp khi trải qua tới 4 kỳ họp. Điều này cũng cho thấy sự thận trọng, bền bỉ trong công tác xây dựng pháp luật.