Paris ngập ngụa trong rác sinh hoạt

Cuộc đình công của những người thu gom rác từ hai tuần qua để phản đối cải cách lương hưu đã được gia hạn thêm một tuần nữa khiến nước Pháp gặp khủng hoảng về rác thải. Paris, thủ đô hoa lệ, đang ngập trong rác.