Palestine trước cơ hội lịch sử làm thành viên chính thức của Liên hợp quốc

Đại sứ Malta, nước giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 4/2024, Vanessa Frazier xác nhận “vấn đề quyết định tư cách thành viên của Palestine sẽ diễn ra trong tháng 4”.