OPEC nêu nhân tố gây bất ổn thị trường dầu mỏ

Việc thiếu đầu tư vào lĩnh vực dầu khí có thể gây bất ổn thị trường trong dài hạn và cản trở tăng trưởng. Đây là nhận định được Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đưa ra ngày 22/5.