Ông Trump trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội hình sự

Phán quyết do bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại Tòa án Tối cao Manhattan đưa ra ngày 30/5 đã khiến ông Donald Trump trở thành cựu Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị tuyên phạm tội hình sự.