Ông Putin tranh cử Tổng thống Liên bang Nga lần thứ 5

Đây là lần thứ năm ông Putin tranh cử Tổng thống Liên bang Nga. Trong trường hợp giành chiến thắng, ông Putin sẽ tại vị thêm 6 năm nữa, cho đến năm 2030.