Ông Putin nhắc khéo Phó Thủ tướng sửa cà vạt

Ngay khi bước vào phòng họp, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận thấy trang phục của Phó Thủ tướng Dmitri Rogozin có phần chưa chỉnh tề nên liền nhắc ông chỉnh sửa lại.