Ông già Noel xuất hiện trong quả cầu tuyết

Những nhà tổ chức sự kiện tại thành phố Seattle của Mỹ đã để ông già Noel xuất hiện trong một quả cầu tuyết khổng lồ và giao lưu cùng cả người lớn lẫn trẻ em.