Ô nhiễm từ xe thu gom rác

Hiện mỗi ngày TP.Hồ Chí Minh thải ra môi trường khoảng 9.500 tấn rác thải sinh hoạt. Việc thu gom, vận chuyển lượng rác thải này đang là một thách thức lớn đối với thành phố, nhất là khi công tác thu gom, vận chuyển rác phần lớn vẫn được thực hiện theo phương thức thủ công. Trên thực tế, xe thu gom rác cũng là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.