Ô nhiễm từ vỏ thuốc bảo vệ thực vật ở Nam Định

Ở nhiều địa phương tại tỉnh Nam Định, nông dân vứt bừa bãi các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngay tại đồng ruộng và kênh mương, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.