Nuôi giòi tại nhà - Cách người dân Indonesia tránh lãng phí thực phẩm

Có thể nhiều người sẽ thấy phản cảm nhưng hộp nuôi giòi Magobox chính là giải pháp cho hai vấn đề quan trọng: rác thải thực phẩm và phân bón hữu cơ.