Nuôi dâu tằm theo mô hình tuần hoàn thu ‘sợi tơ vàng’

Mô hình chăn nuôi an toàn sinh học của Nhà máy chế biến dâu tằm tơ Yên Bái đã trở thành mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả của địa phương.